Jezičke nedoumice. Doćiću ili doći ću?!

Glagoli koji se u infinitivu završavaju na -ći (reći, peći, seći..) u futuru I uvek se pišu odvojeno od pomoćnog glagola hteti: DOĆI ĆU, REĆI ĆU, STIĆI ĆU, PEĆI ĆU

Ukoliko se glagoli u infinitivu završavaju na -ti (pevati, misliti, nositi, učiti…) u futuru I pomoćni glagol hteti će se pisati zajedno sa glavnim glagolom: PEVAĆU, MISLIĆU, RADIĆU

 

 

 

masina

Profesor srpskog jezika i književnosti
Aleksandra Vučetić