Jezičke nedoumice. Kako se piše kamoli ili kamo li?

 

Kada se kamoli upotrebljava kao veznik, piše se zajedno.

Primer: Nije ga ni pozdravila, kamoli upitala za njegovo zdravlje.

U slučaju da je u upitnoj formi, piše se odvojeno.

Primer: Kamo li se uputio?

masina

Profesor srpskog jezika i književnosti
Aleksandra Vučetić